วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

คึกคัก!! สาวงามทั่วประเทศแห่สมัครธิดา ดอนเจดีย์

สาวงามทั่วประเทศ ร่วมสมัครชิงตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์ กันอย่างคึกคัก

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2566 มีสาวงามจากทั่วประเทศเดินทางมาสมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ กันอย่างคึกคัก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ โดยสาวงามที่จะเข้าร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี สถานะโสด สัญชาติไทย มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ซึ่งในปี2566นี้ มีสาวงามจากทั่วประเทศร่วมเข้าชิงตำแหน่งธิดาดอนเจดีย์กว่า 50 คน และได้จับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ กันอย่างคึกคัก

สำหรับสาวงามที่ชนะได้ตำแหน่ง ธิดาดอนเจดีย์ จะได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รางวัลเงินสด 30,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้ รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลพิเศษ

1.ชุดตะเบงมานงามตา รางวัลเงินสด 15,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน รางวัลเงินสด 15,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ และตำแหน่งขวัญใจคนสุพรรณ จะได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ (นับคะแนนจากการซื้อดอกไม้ ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ที่มอบให้สาวงาม จะมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี)

นอกจากนี้ยังมี รางวัล Popular Vote รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ (นับคะแนนจากยอดกดไลค์ในเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี) ทั้งนี้การประกวดธิดาดอนเจดีย์จะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ เวลทีกลางหน้าพระราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก จ.สุพรรณบุรี ข่าวสนมนิวส์

About The Author