วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

หมู่บ้านต้นแบบ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ อ.สนม ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง

หมู่บ้านต้นแบบ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ อ.สนม ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง

วันที่ 9 มิ.ย.61 นางรุน เต็งล้ำ ผู้ใหญ่บ้านอาเลา หมู่ที่ 6  ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดบริเวณหนองประปาหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้เปิดประชุมประจำเดือนแจ้งเรื่องต่างๆให้ชุมชนได้รับทราบพร้อมทั้งค้นหาปัญหาความต้องการในการแก้ไขได้ค้นพบปัญหาคือการสร้างรางน้ำในหมู่บ้านขาดการเชื่อมต่อทำให้น้ำขัง ชุมชนจึงมติต้องการสร้างรางน้ำให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากจุดสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทิศตะวันออก

จากนั้นชาวบ้านและผู้นำชุมชนจึงพร้อมใจกันร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างรางน้ำในหมู่บ้านขาดการเชื่อมต่อที่ทำให้น้ำขังชุมชนจากจุดสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทิศตะวันออกยาวประมาณ 100 ม. สองฝั่งรวม 200 ม. จนแล้วเสร็จ ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดี และยังมีอีกหลายๆหมู่บ้านในเขต อ.สนม ที่ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของตน ในแต่ละเดือน

ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author