วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์ – อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย.!! วิถีชีวิตบรรพบุรุษ การทำนาด้วยวิธีภูมิปัญญาไทยแบบดังเดิม

สุรินทร์ – อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย.!! วิถีชีวิตบรรพบุรุษ การทำนาด้วยวิธีภูมิปัญญาไทยแบบดังเดิม

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตบรรพบุรุษ การทำนาด้วยวิธีการดำนา โดยมีนาย ชานนท์ บุญเพ็ง รองนกยกเทศบาลตำบลแคน และปลัดชาตรี จำปาทอง ให้การสนับสนุนและเป็นเกียรติร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนบ้านสร้างแก้วได้นำนักเรียนทำกิจกรรม การทำนาด้วยวิธีภูมิปัญญาไทยแบบดังเดิม เห็นภาพเด็กๆและผู้ปกครองช่วยกันปักดำนาแล้ว รู้สึกถึงกลิ่นไอท้องทุ่งนาสมัยอดีต เป็นภาพที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของท้องทุ่งนา ที่ให้โอกาสเด็กๆได้สัมผัสการดำนาแบบเก่าๆ อย่างน้อยๆ เด็กรุ่นหลังก็รับรู้ถึงวิถีชีวิตบรรพบุรุษที่เคยปฎิบัติมา

การทำนา นั้นเป็นอาชีพหนึ่งที่เราถือได้ว่าอยู่คู่กับชีวิตชาวนาไทยมานานหลายร้อยปี เริ่มตั้งแต่ใช้ควายไถนาจนมาถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวนาไทยไปอย่างมาก การทำนามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยและปัจจัยสภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไป

น่าเสียดายว่าการทำนาแบบดังเดิมนั้นยังคงอยู่ไว้แค่เพียง “อนุรักษ์” และมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่การทำนาแบบเดิมนั้นจะกลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้ง ภาพในอดีตของชาวนาไทยที่กำลังเดินจูงควายตามท้องไร้นายังคงติดตาตรึงใจของคนไทยอย่างไม่รู้ลืม ยังมีหลายคนมองว่า การทำนาแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงคนและแรงควายนั้นคือวิธีที่ดีและน่าเอากลับมาใช้ในอนาคตไม่ช้านี้ อนาคตการทำนาแบบเดิมนั้นน่าจะมีโอกาสที่กลับมาด้วยสภาพเศรษฐกิจ เพราะการทำนาแบบสมัยใหม่ต้นทุนต่อนข้างจะสูง

ภาพ/รร.บ้านสร้างแก้ว

About The Author