วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์ – ลุยกำจัด “ผักตบชวา” จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านกำจัดวัชพืช แก้ปัญหากีดขวางการไหลของน้ำฤดูน้ำหลาก

สุรินทร์ – ลุยกำจัด “ผักตบชวา” จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านกำจัดวัชพืช แก้ปัญหากีดขวางการไหลของน้ำฤดูน้ำหลาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2561 นายคำพอง พวงลำภู ผู้ใหญ่บ้านโนนโพธิ์ม 12 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ นำพาชาวบ้านจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านบริเวณหนองสิม และกำจัดวัชพืชมีผู้ร่วมพัฒนาจำนวน 53 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยเฉพาะปัญหากีดขวางการไหลของน้ำฤดูน้ำหลาก สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อลุยจัดเก็บผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำ และลดความเสี่ยงต่อสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้นำผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆไปใช้ประโยชน์เช่นการจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด คลุมหน้าดินและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ปัญหาวัชพืช ผักตบชวา สร้างปัญหาเต็มพื้นที่ ฝายน้ำบ้านโนนโพธิ์ นายคำพอง พวงลำภูผู้ใหญ่บ้าน จึงผลึกกำลังพาชาวบ้านร่วมกันทำความดี ด้วยการช่วยกันขุดลอกผักตบชวา เพื่อให้แหล่งน้ำมีความสะอาดสะอ้าน จึงของความร่วมมือไปยังชาวบ้านบ้านทุกๆ คน ออกมาร่วมไม้ร่วมมือกัน เพื่อทำตามนโยบายของนายอำเภอสนม และชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม จึงได้ให้ผู้นำชุมชนในแต่ละท้องที่ เร่งดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้น้ำอุปโภคบริโภค ทั้งการเกษตรและสัญจรทางน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภาพข่าว/อ้อ โนนโพธิสนม

About The Author