วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก เสาโท โดมเอนกประสงค์ ร.ร.สนมวิทยาคาร

พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก เสาโท โดมเอนกประสงค์ ร.ร.สนมวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 09:00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก เสาโท โดมเอนกประสงค์ ร.ร.สนมวิทยาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

การสร้างโดม เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน และลูกๆหลานๆ ชาวสนม ตามเจตนารมณ์ของสมาคมศิษย์เก่า สนว. โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง จากเงินบริจาคของศิษย์เก่า และคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชนอำเภอสนม พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและยึดถือตามประเพณี เพื่อความเป็นศิริมงคล จึงได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก เสาโท โดมเอนกประสงค์ขึ้น ซึ่งมี นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสนม เป็น พราหมณ์ ดำเนินพิธีกรรมในครั้งนี้

About The Author