วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

นักเรียนดัง ครูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรมพบเพื่อนครู เตรียมปรับนโยบายขยายศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตามจุดเน้น “นักเรียนดัง ครูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม”

วันนี้ (5 ก.พ.61) ที่ ห้องประชุมรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสังขะ กาบเชิง ศรีณรงค์ ปราสาท พนมดงรัก และ บัวเชด จำนวน 3,400 คน เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยและขอบคุณการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งการเตรียมที่จะพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ตามวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปองค์กรในแบบถัดไป หลังจากที่เข้ามาบริหารงานได้ประมาณ 2 เดือน เช่น การเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 โครงการสร้างบ้านเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 10 หลังภายในปี 2561 และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เเนวทางการปฏิบัติงานสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามวิสัยทัศน์ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์ชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นสุรินทร์ สู่สากล”

 

ทั้งนี้ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้กำหนดนโยบายหลัก 8 ประการ นำสู่การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมในสถานศึษา ดังนี้คือ ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกยกชั้น , 1 ครู 1 นวัตกรรม , 1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม , 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม , 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์ , 1 โรงเรียน 1 งานวิจัย , 1 โรงเรียน 1 ต้นแบบจิตศึกษา และ 1 โรงเรียนปลอดขยะ / เขตปลอดขยะ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานตามจุดเน้น 4Bs คือ “นักเรียนดัง ครูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม” หลังจากการดำเนินการจากนี้ปลายปีการศึกษา 2560 จะมีการจัดกิจกรรมเปิดจักรวาลการศึกษา เพื่อนำเอาผลงานครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งใหญ่ ให้เห็นเป็นรูปธรรม

กำชัย วันสุข ภาพ/รายงาน
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author