วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ชาวบ้านหัวงัวเดือดร้อน! สร้างระดับสันฝายน้ำล้น แต่น้ำท่วมขังในพื้นที่นา

ชาวบ้านเดือดร้อน กรณีสร้างยกระดับสันฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่กลับน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเสียหาย ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โร่..แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมเร่งช่วยแก้ไขปัญหา

วันที่ 5 ก.พ.61 ผู้สืบข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00- 17.00 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.สร. โดย หมู่ รส.ที่ 3 มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.มทบ. 25 (อ.จอมพระ – อ.สนม ) ร่วมกับนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ปลัดศูยน์ดำรงธรรมอำเภอสนม นายอุดร ห้าวหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตำบลหัวงัว ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการร้องเรียน กรณี การก่อสร้างยกระดับสันฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกษตร และอุปโภคบริโภค ตำบลหัวงัว เพื่อรับฟังเรื่องการเดือดร้อนจากการต่อเติมฝายน้ำล้น บ.หนองครก ม.4 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมีผู้ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่นาของตนเองซึ่งอยู่ติดกับฝาย ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ร้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหา ณ อบต.หัวงัว และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้แทน มทบ.25 เข้าร่วม หารือแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบในครั้งนี้จำนวน 9 ราย และนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ได้ให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจนไมสามารถทำนาหลายครัวเรือน และสอบถามปัญหาที่ทำให้ ประชาชนเดือนร้อนเรื่องการต่อเติมฝายน้ำล้นทำให้ชาวบ้านที่มีไร่นาอยู่ไกลเคียงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนไมสามารถทำไร่นาจำนวนหลายครัวเรือน นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนมและนายอุดร ห้าวหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว และ จนท.,ผู้นำชุมชนมตำบลหัวงัว ได้ลงพื้นที่และตรวจสอบปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากต่อเติมฝายน้ำล้น โดยให้แก้ทางระบายน้ำออกเป็น 2 ทาง

ทางด้าน นายอุดร ห้าวหาญ ได้ให้เจ้าหน้าที่ช่าง อบต.หัวงัว ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้สามารถน้ำระบายได้ 2 ทาง เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนลงได้ ทำให้ชาวบ้านมีความพอใจ และยอมรับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ข่าว / เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author