วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เมืองช้าง ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คนใหม่ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ 

เมืองช้าง ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คนใหม่ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 18 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ไปจนถึงตำแหน่งอธิบดีในกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 16 โดยมีการเสนอให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

1.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ เป็น รองปลัด มท.
2.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.สระแก้ว เป็น รองปลัด มท.
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
4.นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมที่ดิน
5.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา
6.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.นครพนม
7.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็น ผวจ.นครสวรรค์
8.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็น ผวจ.พังงา
9.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.สุโขทัย เป็น ผวจ.พิษณุโลก
10.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็น ผวจ.ภูเก็ต
11.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.มหาสารคาม
12.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ
13.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.สงขลา
14.นายวิชิต ชตไพสิฐ ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สระแก้ว
15.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี เป็น ผวจ.สระบุรี
16.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เป็น ผวจ.สุรินทร์
17.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร
18.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.อุตรดิตถ์

ชาวเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คนใหม่ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ 

 

ข่าวสนมนิวส์

About The Author