วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ไอเดียดี!! จัดแฟชั่นโชว์ชุดขยะรีไซเคิล ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน เห็นคุณค่าของเหลือใช้(คลิป)

สุรินทร์-สีสัน…ไอเดียดี!! โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  จัดแฟชั่นโชว์ชุดขยะรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน เห็นคุณค่าของเหลือใช้

19 ส.ค.61 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัว เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาตนเอง การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

โดยกิจกรรมภายในงานนั้นได้กำหนดจัดหลายกิจกรรม อาทิเช่น การแข่งขันจัดสวนถาดเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดงพิเศษ Science Show การจัดซุ้มขายของและการประกวดเดินแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล

กิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี คือ การประกวดเดินแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สมัครร่วมแข่งขัน แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือระดับชั้นม.ต้นและระดับชั้นม.ปลาย โดยชุดของผู้เข้าประกวดแต่ละคนไม่ธรรมดา เพราะทำมาจากวัสดุที่เหลือใช้ อาทิเช่น ชุดที่ทำจากกระดาษ หนังสือพิมพ์ ถุงพลาสติก ถุงปุ๋ย ฝาขวด หลอด แผ่นซีดีและของเหลือใช้อีกหลายชนิดนำมาออกแบบดัดแปลงให้เป็นชุดที่สวยงามเก๋ไก๋ แปลกตาต่อเพื่อนๆผู้ชมและคณะกรรมการตัดสิน  โดยรางวัลในการประกวดเดินแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิลเป็นทุนการศึกษา สายสะพาย มงกุฎ และเกียรติบัตร สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเหลือใช้ในท้องถิ่น ได้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

นางสาวธิติมา ทองจันทร์ นักเรียนชั้นม.6/8  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชั้นม.ปลาย เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะเพื่อนๆในห้องทุกคนช่วยกันทำ คิดว่าสมกับความตั้งใจที่ได้ช่วยกันทำแล้ว สำหรับคอนเซ็ปต์ในการแต่งชุดรีไซเคิลเป็นการสื่อถึงผู้หญิงยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการนำสิ่งของเหลือใช้จากที่บ้านมารีไซเคิลให้เป็นชุดใหม่ให้ดูดีและสมกับผู้หญิง 2018

(คลิปประกอบข่าว)

https://youtu.be/v7lRgEEPZRw

ด้านคุณครูฐานิต ทองศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เปิดเผยว่า กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้มีครบทุกวิชา ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ไทย และนอกจากนั้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้.

ภาพ : ธนากร นิตุธร,วัชรพล ปาปะใน,บรรรณกร สุนันต๊ะ
ข่าว : ธนากร นิตุธร ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน

About The Author