ไอเดียดี!! จัดแฟชั่นโชว์ชุดขยะรีไซเคิล ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน เห็นคุณค่าของเหลือใช้(คลิป)

You may also like...