วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

โคราช-ทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โคราช-ทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


23 ส.ค.61 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศพช.นครราชสีมา บรรยายหัวข้อความคาดหวังของผู้บริหารในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตรวจราชการกรมฯ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน สพจ. พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สพจ. ผู้แทนหมู่บ้าน ที่ปรึกษา/ผู้รับจ้าง จำนวน 152 คน ณ ห้องประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

นายเอกราช ญาณอุบล ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน บรรยายทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่อง.

ภาพ – ข่าว / วรรณา ศาลางาม ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์/ข่าวสนมนิวส์

About The Author