วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทต.สนม เติมเต็ม..! โอกาสให้แก่ผู้พิการในสังคม มอบรถโยก

สุรินทร์ – ทต.สนม เติมเต็ม..! โอกาสให้แก่ผู้พิการในสังคม มอบรถโยก ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วันที่ 4 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลสนม ได้ออกสำรวจความต้องการของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จึงได้จัดหารถโยกสำหรับผู้พิการ ในโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานของคนพิการ จำนวน 5 ชุด

โดยได้รับเกียรติจาก นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ  นายอำเภอสนม ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค) ทุกท่านมอบรถโยก (กายอุปกรณ์) ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน  5 ราย ณ คือ นายรัตนชัยวัลล์  สุทธิ นายจันทร์  ช่องาม นางทองดี สมนาม นายสุพิณ  รักษาสัตย์ และ นายพันธ์ ขุมทรัพย์ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

แม้ว่าผู้พิการจะมีสมรรถภาพทางกายที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป แต่หากผู้พิการได้รับโอกาสในการรักษา และมีอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวได้คล่องตัวก็จะทำให้ดำเนินชีวิตดีขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต การมอบโอกาสเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคม ซึ่งทุกคนสามารถเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพียงแค่เริ่มต้นจากการทำสิ่งดีๆ ให้กับคนรอบๆ ตัว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นมากกว่ารอยยิ้มแต่คือความสุขใจ

ภาพ/ข่าว จิดาภา มูลศาสตร์ 

ข่าวสนมนิวส์

 

 

About The Author