วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เน็ตประชารัฐ ถึงบ้านแล้ว – อำเภอสนม

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายนำประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมามีบทบาทในการใช้ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เริ่มต้นโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ตอนนี้ชาวสนม-สุรินทร์ บางส่วนใช้งานได้แล้ว

วันนี้ (8ก.พ.61) ผู้สืบข่าวได้รับรายงานว่า กศน.อำเภอสนมร่วมกับบริษัททีโอทีออกให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐที่ตำบลโพนโกทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีนางศตพร  ทองมาก และนางสาวสายรุ้ง  ขุมทอง  เป็นวิทยากรแกนนำ  ร่วมกับ TOT จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน  “ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

ผู้สืบข่าวจึงติดต่อสอบถามทางด้าน นายบุญยิ่ง บุญบำรุง กำนันตำบลโพนโก ท่านได้เล่าว่า ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มี9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คนครับ เฉพาะหมู่บ้านที่ติดเน็ตประชารัฐ มีตำบลสนมหมู่ 7 บ้านโสกแดงมาร่วมด้วย 1 หมู่บ้าน นอกนั้นจะจะในเขตของตำบลโพโกน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีคววามพึ่งพอใจมาก ได้รับความรู้เพิ่มเติมและท่านที่ใช้งานไม่เป็นก็สามารถที่ใช้งานได้เล่นเป็น และรู้จักการเข้าระบบของเน็ตประชารัฐครับ

 

สำหรับรูปแบบการให้บริการในโครงการ เน็ตประชารัฐ คือ

ฟรี WiFi : เน็ตประชารัฐ จะเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลาง หรือจุดรวมตัวกันของหมู่บ้านเพื่อให้บริการ โดยสามารถรองรับจำนวนการใช้งานได้พร้อมกัน และให้บริการในส่วนนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการเชื่อมต่อนั้น ประชาชนจะต้องเลือกสัญญาณที่แสดงบนเครื่อง Thailand Wi-Fi by MDES และลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งระบบจะทำการส่ง SMS กลับมาที่เครื่องเพื่อรับรหัสผ่านในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานต่อไป

ขณะเดียวกัน การให้บริการอินเทอร์เน็ตไปสู่ประชาชนต่างจังหวัดก็เพื่อขยายโอกาสไปสู่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ต คนรุ่นใหม่ตามต่างจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้ โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการไปสู่ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้, ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ ทีโอที เข้าไปติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณเพื่อให้บริการจากทั่วประเทศไทย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบจุดสัญญาณการให้บริการได้ที่เมนู ค้นหาโครงการ เน็ตประชารัฐ ในเว็บไซต์ http://www.netpracharat.com/index/

ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ต้องการทราบว่าชุมชน หรือหมู่บ้านที่ตนเองอยู่นั้นจะมี โครงการ “เน็ตประชารัฐ”มาติดตั้งหรือไม่สามารถตรวจสอบการติดตั้งการปล่อยจุดสัญญาณต่าง ๆ ได้ที่เบอร์สายด่วน 1111 กด 8  เพื่อสอบถามการบริการอินเทอร์เน็ตในโครงการ “เน็ตประชารัฐ”

ทั้งนี้ ด้วยความที่โลกปัจจุบันได้เดินทางไปสู่ในยุคดิจิทัล โครงการ “เน็ตประชารัฐ” จึงถูกผลักดันให้คนไทยสามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการเข้าถึงการใช้งานได้ใกล้เคียงกับคนที่ได้รับบริการในเมืองใหญ่ และจะส่งผลให้การขับเคลื่อนประเทศสามารถทำได้ควบคู่กันไปได้ทั่วประเทศ

 

ข่าว / เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

คัดย่อบางส่วนจาก smartsme.co.th

About The Author