วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เตือนภัยยุงลาย.! เฝ้าระวังไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ปี61 พบไข้เลือดออกทั่วประเทศ จำนวน 10,446 ราย

เตือนภัยยุงลาย.! เฝ้าระวังไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ปี61 พบไข้เลือดออกทั่วประเทศ จำนวน 10,446 ราย

เมื่อวันที่ (21 ก.ย. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมควบคุมโรค รพ.สนม พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ พร้อม อสม. และพี่น้องแต่ละหมู่บ้านร่วมกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำ พร้อมพ้นหมอกควันในระยะ 100 เมตร เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะตามมาในช่วงนี้ ตามมาตรการ ของ สนง.กระทรวงสาธารณสุข คือ 3.3.1

จากสถิติจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. –16 พ.ค.พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 10,446 ราย เสียชีวิต 15 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

ฝ่ายวิชาการและจัดการสุขภาพ รพ.สนม หรือทีมควบคุมโรค ระดับอำเภอสนม จึงลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำ และพ้นหมอกควัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันยุงลาย คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน และมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศประมาณ 74,000–75,000 ราย ในส่วนอำเภอสนม ปี 60 มีผู้ป่วย 23 ราย ปี 61 มีผู้ป่วย 18 ราย และคาดว่าจะมีอัตราป่วยสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอายุผู้ป่วยจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวและเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงสำคัญคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 15–24 ปี

ภาพ/ข่าว นายปิยะ วงศ์ฉลาด ทีมข่าวสนมนิวส์

เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ผู้สื่อข่าวสนมนิวส์

About The Author