วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เมืองช้าง..!ต้อนรับ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คนใหม่

เมืองช้าง..!ต้อนรับ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คนใหม่

เมื่อวันที่ (1 ต.ค.61) ชาวจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านใหม่ ซึ่งย้ายมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นงามยามฤกษ์ดีของชาวจังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมต้อนรับ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านใหม่ ซึ่งคณะหน่วยงานราชการก็ได้พา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านใหม่ กราบขอพรสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองสุรินทร์เคารพนับถือ เช่น อนุสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก

About The Author