วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สื่อสตูลในกลุ่มอันดามันแข็งแกร่ง เดินหน้าร่วมกับเจ้าถิ่นใหญ่ อบจ.สตูลพลักดันท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา เป็นท่าเรือปลอดบุหรี่แห่งเดียวของประเทศไทย

สื่อสตูลในกลุ่มอันดามันแข็งแกร่ง เดินหน้าร่วมกับเจ้าถิ่นใหญ่ อบจ.สตูลพลักดันท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา เป็นท่าเรือปลอดบุหรี่แห่งเดียวของประเทศไทย สร้างกิจกรรมสร้างสังคมด้วยใจ  ให้คนไทยไม่สูบบุหรี่

วันนี้ (2ต.ค.61) นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมนำ คณะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามัน (สตูล) ที่มีนางพัชรี  เกิดพรม ผู้สื่อข่าวนสพ.ส่องใต้สตูล ช่อง 8 ไทยพีบีเอส และนายเอนก  ขันทสิกรรม ผู้สื่อข่าวทีนิวส์  ,TNN24  , และนางสาววรรณา  แก้วคงที่ ผู้สื่อข่าวอัมรินทีวี  นางสาวชิดชนก  พุดทอง ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี  และนายเจริญพงษ์  เกตุชู ผู้สื่อข่าวช่องวัน 31 แกรมมี่นิวส์ และ นายธนากร  ทองเนื้อขาว พิธีกรชื่อดังและดีเจวิทยุ pfm จ.สตูล และนางสาวอุดมลักษณ์  แสงบัว ผู้สื่อข่าวจามดอลคอม  ลงพื้นที่ ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นกลุ่มสื่ออันดามัน(จังหวัดสตูล ) ที่เข้มแข็งในการทำข่าวในพื้นที่แล้วทั้ง 4 ท่านนำโดยนางพัชรี  เกิดพรม ผู้สื่อข่าวนสพ.ส่องใต้สตูล ช่อง 8 ไทยพีบีเอส และนายเอนก  ขันทสิกรรม ผู้สื่อข่าวทีนิวส์  ,TNN24  ,นางสาวชิดชนก  พุดทอง ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี  นายธนากร  ทองเนื้อขาว พิธีกรชื่อดังและดีเจวิทยุ pfm จ.สตูล สื่อทั้ง 4 ท่านนี้ทำทีวีและหนังสือพิมพ์ และวิทยุที่มีจิตใจด้านอาสา โดยเป็นหนึ่งสื่อมวลชนสตูลที่ทำกิจกรรมกับทางด้านมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มานาน

และได้ลงพื้นที่ทำงานบูรณาร่วมกับทางท้องถิ่นใหญ่อย่างอบจ.สตูลเพื่อต้องการปรับพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบาราเป็นท่าเทียบเรือปลอดบุหรี่อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนาม MOU โครงการท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราปลอดบุหรี่ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสตูล (กลุ่มสื่ออันดามัน) พร้อมที่จะเดินหน้าที่งานต่อไป และเมื่อการเดินหน้าผลักดันท่าเทียบเรือที่มีระดับมาตรฐานต่อไป เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของการเปิดประตูท่องเที่ยวและไม่มีควันบุหรี่

นอกจากนี้นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมดำเนินการให้พื้นที่ปฏิบัติภารกิจของ อบจ.สตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด และได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2  โดยมีข้อความเงื่อนไข ดังนี้

1.อบจ.สตุล มีหน้าที่ จัดพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ อบจ.สตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น สำนักงานฯ ท่าเทียบเรือปากบารา สนามกีฬา อบจ.สตูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่องเที่ยว อบจ.สตูล

2.มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีหน้าที่ แนะนำให้คำปรึกษา การดำเนินการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ

3.สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ มีหน้าที่ สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย

4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมติดตามประเมินผล

5.กลุ่มสื่ออันดามัน(สตูล) มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมติดตามประเมินผล

ภาพ/ข่าว นายอเนก  ขันทสิกรรม / ผู้สื่อข่าว จ.สตูล

About The Author