วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

น้ำป่าไหลหลาก.! พื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ เสียหายหนัก 3,000 ครัวเรือน

น้ำป่าไหลหลาก.! พื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ เสียหายหนัก 3,000 ครัวเรือน

ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วันเกิดดินสไลด์ น้ำป่าไหลหลากทำให้ราษฏรกว่า 3,000 ครัวเรือนในพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะฝายทางข้ามเข้าหมู่บ้านป่าละอูบน 2 แห่งขาดสะบั้นไม่ รวมไปถึงฝายหน้าวัดอานันท์งบประมาณกว่า 9 ล้านบาท เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง 1 เดือน พังเสียหาย ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยง เบื้องต้นเตรียมส่งเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับทราบเพื่อขอประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสมเจตน์  เจริญทรง  ปลัดอำเภอหัวหิน หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง   รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน พร้อม นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ เจ้าหน้าที่ส่วน ประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก  ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่ 3 บ้านป่าละอูบน  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 4 -6 ตุลาคม ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านบ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  ทั้งหมู่บ้านป่าละอูน้อย หมู่บ้านฟ้าประทาน หมู่บ้านเฉลิมพร หมู่บ้านปากคลอง ทำให้มีราษฏรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้กว่า 3,000 ครัวเรือน บ้านพังเสียหาย 1 หลัง ฝายข้ามแม่น้ำปราณบุรี ทางเข้าหมู่บ้านป่าละอูน้อย จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นจุดที่หนักที่สุดโดยสภาพของตัวฝายทางข้ามทั้ง 2 จุดดังกล่าวขาดมาเป็นรอบที่ 3 ในปี 2561 แล้ว และครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในรอบ 10 ปี  ทำให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 3 กว่า 100 คนรวมทั้งเด็กได้รับความเดือดร้อน

 ซึ่งชาวบ้านป่าละอูบน   บอกว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่ 4 จนเช้าวันที่ 5 ตุลาคม มีมวลน้ำก้อนใหญ่เป็นสีโคลนหรือน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ฝายทางข้ามแม่น้ำเพื่อเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนไม่สามารถใช้รถยนต์และจักรยานยนต์สัญจรเข้าออกได้ นอกจากนั้นยังมีสำนักสงฆ์วัดเขาถ้ำ ที่ได้รับความเยหายจากเกิดดินสไลด์ ลงมาทับกำแพงศาลาของสำนักสงฆ์เป็นแนวยาวทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นอกจากนี้นายนายสมเจตน์  เจริญทรง  ปลัดอำเภอหัวหิน หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง     รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน พร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ฯลฯ ยังได้ออกสำรวจบริเวณโครงการปรับปรุงขุดลอกสระแก้มลิง  ซึ่งทำหน้าที่ชะลอน้ำในแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จเพียง 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 9,880,000 บาท ของ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจุลพงษ์การโยธา โดยโครงการดังกล่าวเป็นก็พังได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์ฝนตกหนักแบละเกิดน้ำป่าไหลหลากในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ทางการเกษตร และปศุสัตว์ ของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งอยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหายของ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ในเบื้องต้นในส่วนฝายทางข้ามแม่น้ำปราณบุรี ทั้ง 2 จุดนั้นหมู่ 3 บ้านป่าละอูบนได้ให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หากวิธีการซ่อมแซมให้ชาวบ้านสามารถใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่ได้เป็นการชั่วคราว

ซึ่งผู้สื่อข่าวพบว่าบริเวณฝายป่าละอูบน ที่หมู่ 3 ที่ได้รับความเสียหายหนักนั้น  เด็กๆในหมู่บ้านบางครอบครัว ได้เข้าไปแบกไม้ไผ่ที่ผู้ปกครอง ไปตัดไว้เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้น

โดยขณะนี้ฝายทั้ง 2 แห่งได้ของบประมาณจากส่วนกลางก่อสร้างเป็นสะพานข้ามเข้าหมู่บ้านแล้ว แต่ยังต้องรองบประมาณจากส่วนกลางก่อน โดยฝายทางข้ามแม่น้ำปราณบุรี ทีได้รับความเสียหายต่อเนื่องทุกครั้งที่มีฝนตกหนักและมีน้ำป่าหลากนั้น  ทางฝ่ายปกครองเห็นว่าต้องใช้การออกแบบที่เป็นสะพานทางข้ามที่คงทนถาวร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฝายได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากขึ้นอีกในอนาคต โดยชาวบ้านเห็นด้วยกับการสร้างสะพาน เนื่องจากยอมรับว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนทุกครั้งที่ฝนตกหนักและมีน้ำป่าหลากลงมา ในส่วนดินที่สไลด์ลงมาข้างศาลาวัดนั้น จะใช้วิธีปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดหน้าดินเอาไว้

นายสมเจตน์  เจริญทรง  ปลัดอำเภอหัวหิน หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน  ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้วในวันนี้ จะได้รวมรวมส่งข้อมูลความเสียหายและสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ทั้ง 11 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ เพื่อให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไปโดยเร็ว

About The Author