วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พิธีกวนข้าวทิพย์ข้าวศักดิ์สิทธิ์ในวันออกพรรษา เชื่อ..หากผู้ใดได้รับประทานข้าวทิพย์จะเป็นศิริมงคล ยิ่ง

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ข้าวศักดิ์สิทธิ์ในวันออกพรรษา เชื่อ..หากผู้ใดได้รับประทานข้าวทิพย์จะเป็นศิริมงคล ยิ่ง

 

 

วิถีการกวนข้าวทิพย์มีบทบาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน เป็นการตระเตรียมข้าวของไว้เพื่อตักบาตรในวันรุ่งขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาของคนอีสานว่า ตักบาตรเทโว คือการทำบุญเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นเดือนออกพรรษาตามประเพณีสิบสองเดือน ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ดาวดึงส์ และเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ตักบาตรด้วยข้าวทิพย์ ทานข้าวทิพย์ วันนี้นับว่าเป็นอานิสงส์อย่างสูงยิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาในปีนี้

 

 

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่คู่กับการดำเนินชีวิต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ยกเอาประเพณีกวนข้าวทิพย์ที่ทำกันอยู่แล้วทุกวัดมาจัดงานสืบสานประเพณีให้คนทั้งหลายได้มาเห็นได้มารู้จักและปฏิบัติร่วมกันในที่เดียวกันคล้ายกับการจัดนิทรรศการเอาพิธีการมาทำในเชิงท่องเที่ยว และในปีนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันอังคารที่23 ตุลาคม 2561วันเดียวจบโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

 

กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขับร้องสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน/นักศึกษา พร้อมประกาศผลการประกวด เวลา 17.30น.พิธีเปิดงานโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงาน ร่วมเทเครื่องปรุงข้าวทิพย์ใส่ขันที่เตรียมไว้สำหรับ 14 คุ้มวัด พร้อมเยี่ยมชมซุ้มของแต่ละคุ้มวัดและร่วมกวนข้าวทิพย์ เวลา 19.00น. ชมการประกวดประดับประทีปโคมไฟ ประกาศผลการประกวดกวนข้าวทิพย์ ประกวดประดับประทีปโคมไฟ พิธีมอบรางวัลการประกวดกวนข้าวทิพย์ประกวดประดับประทีปโคมไฟ เวลา 20.00น.ผวจ.ร้อยเอ็ดประธานในพิธีและผู้ที่มาร่วมงาน ร่วมรำวงหรรษา ณ เวทีกลางแจ้ง(ลานสาเกตนคร) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและปิดงานในเวลา  22.00 น.

 

 

ด้าน ผศ.ดร.(พิเศษ)สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เผยว่าเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นไปเป็นมาและพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าของข้าวทิพย์ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้มีการจำลองพิธีกรรมและสาธิตการกวนข้าวทิพย์ ของชุมชนคุ้มวัดต่างๆ จำนวนกว่า14 คุ้มวัดมารวมไว้ในที่เดียวกัน ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ที่สนใจในจิกรรมประเพณีดังกล่าวได้มาร่วมชมกิจกรรมการจัดงานได้ในวัน เวลาดังที่กล่าวมาข้างต้น และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้บุญได้กุศลกลับไปเยอะๆ อย่าลืมเผื่อคนทางบ้านที่ไม่ได้มาด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว   โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)

 

ภาพ – ข่าว / ทีมข่าวสนมนิวส์

About The Author