วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์-ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

สุรินทร์-ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอสนม จ.สุรินทร์ 100 กว่าคน

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์2561 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสนม จ.สุรินทร์ โดยมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตจากตำบลหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอสนม และมีนักเรียนจากโรงเรียนสนมวิทยาคาร และโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยามาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญที่ระลึกเหล่ากาชาด แก่ผู้บริจาคโลหิตหลายครั้งตามจำนวนครั้งที่เหล่ากาชาดกำหนดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และในวันนี้ยังมีผู้แสดงความประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน 2 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี จำนวน 128 รายได้โลหิต จำนวน 38,400 ซีซี

 

สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์

About The Author