วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

กาชาดสุรินทร์ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

สุรินทร์-ปลื้มใจแทน..! กาชาดสุรินทร์ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

 

 

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ”เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 10 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และประชาชนชาวอำเภอศรีณรงค์ ร่วมในพิธีมอบบ้านดังกล่าว

 

 

ซึ่งในปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 17 อำเภอๆ ละ 1 หลัง รวม 17 หลัง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคนดีที่ขยันอดทน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน.

 

ภาพ – ข่าว / ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์

About The Author