วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สนมเตรียมบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรคพิษสุนัขบ้า

อำเภอสนมเตรียมบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมทุกภาคส่วนทำแผนการฉีดวัคซีน แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมทั้งการทำหมัน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 ผู้สืบข่าวประจำท้องถิ่นรายงานว่า อำเภอสนมได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ร่วมกับคณะทำงานระดับตำบล ตำบลหนองระฆัง ณ อบต.หนองระฆัง โดยมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนมปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  ท้องถิ่นอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา รพ.สนม นายก อบต.หนองระฆัง ผอ.รพ.สต.หนองระฆัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ร่วมประชุมวางแผนการสำรวจจำนวน สุนัขและแมว เพื่อจัดทำแผนการฉีดวัคซีน แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมทั้งการทำหมัน

ทั้งนี้อำเภอสนมจะมีบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ที่ออกมาบริการให้กับสุนัข จุดพื้นที่สีแดงที่มีสุนัข ติดเชื้อพิษสุนัข ในวันที่ 9-12.มี.ค.61 อสม.จะออกสำรวจสุนัขแมว วันที่ 13 เป็นต้นไป อบต. คีย์ข้อมูล และวันที่ 21มี.ค.61. Kick. Of. เปิดโครงการฉีดวัคซีน อำเภอจะเคลื่อนดำเนินการในวันที่ 21 มี.ค.61 วัดหนองระฆัง โดยปศุสัตว์อำเภอสนม และทีมงานจะเข้าวัคซีนเคลื่อนที่ 21-22. ให้เสร็จตำบลกนองระฆัง

ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์ รายงาน

About The Author