วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ด่านชุมชนอำเภอสนม ตั้งจุดตรวจ

ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ด่านชุมชนอำเภอสนม ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 27 ธ.ค.61 เวลา 13.30น. นายวีรศักดิ์  บัวศรี นายอำเภอสนม เยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  จุดบริการประชาชนในเขตอำเภอสนม จ.สุรินทร์

ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอสนม จึงได้วางแผนการดำเนินงาน โดยการบูรราการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนน การขับรถความเร็วไม่เกินที่กฏหมายกำหนด การสวมหมวกนิรภัย

การไม่ขับรถหลังดื่มสุรา หรือมีอาการมึนเมา ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยจะมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในเส้นทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

นายวีรศักดิ์  บัวศรี นายอำเภอสนม ได้ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเข้มงวดกับผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา การขับรถด้วยความคึกคะนอง หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ขอให้จุดตรวจได้ขอความร่วมมือให้บุคคลเหล่านี้ พักผ่อนจนร่างกายมีความพร้อมก่อนออกเดินทาง การบริการตรวจสภาพรถ และให้มีการบริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

และนายคชภัค คงวัน ปลัดอำเภอ ตัวแทนนายอำเภอสนม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสนม เภสัชกร รพ. สนม ออกเยี่ยมร้านค้าและประชาสัมพันธ์ พรบฺ.แอลกอฮอล์ พร้อมตรวจสอบ วันหมดอายุของกระเช้าของขวัญตามร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอสนมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวสนมนิวส์

About The Author