วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เคลียทุกพื้นที่เร่งแก้ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ย้ำด่านชุมชนต้องเข็มแข็ง

สุรินทร์ – เคลียทุกพื้นที่เร่งแก้ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ย้ำด่านชุมชนต้องเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งระวังกันไว้ในหมู่บ้านอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด

วันนี้ (29ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์รายงานว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน ด่านชุมชน คือ  จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนน ชุมชน หมู่บ้าน อบต. โดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน เพื่อสกัดคนเสี่ยง ป้องกันและป้องปราบการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ซึ่งปัจจัยหลักสำคัญของการขับเคลื่อนด่านชุมชน คือ การสร้างกระบวนการทางสังคม การใช้มาตรการชุมชนมาช่วยในการขับเคลื่อนด่านชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในระดับพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนำชุมชนหมู่บ้าน และภาคประชาสังคม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างวินัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งวันนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ โดย พ.ต.อ.สุจริต ปานเล็ก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับ นายวีรศักดิ์  บัวศรี นายอำเภอสนม และ พ.ต.อ.สนม อุไรรักษ์ ผกก.สภ.สนม อ.สนม ในการกวดขันวินัยจราจร

เรื่องของการดื่มแล้วขับ ซึ่งต้องอาศัยด่านชุมชนเป็นด่านแรกในการเฝ้าระวังไม่ให้ขับขี่ออกนอกบ้าน ถ้าหากด่านชุมชนเข็มแข็งแล้ว ด่านตำรวจก็แค่ด่านสุดท้ายเป็นปลายเหตุ ถ้าด่านชุมชนพึ่งระวังกันไว้ในหมู่บ้านอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด คือเราเองก็ไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน แต่มันเป็นเรื่องของนโยบายทำยังไงให้อุบัติเหตุลดลงให้ได้

จากสถิตจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี 60 ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 61 เกิดอุบัติเหตุ 59 ครั้ง บาดเจ็บ 58 คน (แยกเป็น ชาย 43 คน หญิง 15 คน) ตาย 7 ราย แยกเป็นหญิง 2 ราย ชาย 5 ราย (อ.เมืองสุรินทร์ 2 ราย,อ.สังขะ 2 ราย อ.ศีขรภูมิ 1ราย ,อ.ปราสาท 1 ราย และ อ.บัวเชด 1 ราย )

สถิติสะสมรวม 7 วัน เปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ 2560 ดังนี้ เกิดอุบัติเหตุทางถนน 59 ครั้ง ลดลง 12 ครั้ง ลดลงร้อยละ 16.90 ผู้บาดเจ็บ 58 คน ลดลง 21 คน ลดลงร้อยละ 26.58 ส่วนผู้เสียชีวิต 7 คน เพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 2560 จำนวน 1 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไปสูงสุด ร้อยละ 42.85 สาเหตุอันดับ 1 คือเมาสุรา ร้อยละ 40 โดยมีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 92.06 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเวลา 16.01 – 20.00 น. จุดเกิดเหตุบนถนน อบต. ถนนหมู่บ้านมากสุด ร้อยละ 47.46 โดยเกิดเหตุบนถนนทางตรงมากสุด ร้อยละ72.88

ส่วนอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอสังขะ อำเภอละ 2 คน อำเภอศีขรภูมิ อำเภอบัวเชด และอำเภอปราสาท อำเภอละ 1 คน รวมเป็น 7 คน ส่วนอำเภอเขวาสินรินทร์ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ สรุปภาพรวมทั้งประเทศ จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ เป็นลำดับที่ 21, มีผู้บาดเจ็บเป็นลำดับที่ 27 และมีผู้เสียชีวิต เป็นลำดับที่ 24 ซึ่งปีนี้จังหวัดสุรินทร์พยายามที่จะให้เกิดอุบัติลดลงตามลำดับ

https://www.youtube.com/watch?v=0e_9OChvAPw

ทีมข่าวสนมนิวส์

About The Author