วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

to be number one สานสายสัมพันธ์ครอบครัวต้านภัยยาเสพติด

สุรินทร์ – to be number one สานสายสัมพันธ์ครอบครัวต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาอำเภอสนม จัดกิจกรรมโครงการ to be number one สานสายสัมพันธ์ครอบครัวต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 โดย นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม มอบหมายให้ นางอรจิรา บูรณ์เจริญ เป็นประธาน

ที่สนามกีฬาอำเภอสนม นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม มอบหมายให้ นางอรจิรา บูรณ์เจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สานสายสัมพันธ์เกมส์ ต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

โดยมี นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สส.พรรคเพื่อไทย สุรินทร์เขต3 สาธานรณสุขอำเภอสนม คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสนม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และนักศึกษา กศน. เทศบาลตำบลสนม พร้อมริ้วขบวนพาเหรดเข้าร่วม

นางอรจิรา บูรณ์เจริญ กล่าวว่า ยาเสพติด เป็นปัญหาหนึ่งที่นับวันยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรีเน้นแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดในปี 2559 -2560 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เน้นความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อำเภอสนมเป็นอำเภอเล็กๆ แต่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากถึง 108 ราย จากข้อมูลโรงพยาบบาลสนมที่มีผู้เข้ารับการบำบัด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาอันดับหนึ่งคือยาบ้าคิดเป็นร้อยละ 97.45 รองลงมาคือกัญชา คิดเป็นร้อยละ 2.54 อายุที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุดคือ อายุตั้งแต่ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคืออายุตั้งแต่ 30 – 34 คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนอาชีพของผู้เสพยาเสพติดที่พบมากที่สุดคือว่างงาน รองลงมาคืออาชีพผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป

ข่าวสนมนิวส์

About The Author