วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอขาลุย..! เดินหน้าพาจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่

สุรินทร์-นายอำเภอขาลุย..! เดินหน้าพาจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 นายวีรศักดิ์   บัวศรี นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผอ.รพสต.หนองอียอ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองอียอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครอง อ.สนม สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.สนม ที่ 13  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ต.หนองอียอ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ต.หนองอียอ ได้ร่วมพัฒนาถนนบ้านโนนเชียง – อาเลา หมู่ที่ 4,6 ต.หนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ได้จัดกิจกรรมร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณของชุมชนหมู่บ้านโดยรอบพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ให้ดูสวยงามสนองแนวทางพระราชประสงค์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ

หลังจากนั้น นายวีรศักดิ์   บัวศรี นายอำเภอสนม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบลแคน สาธารณสุขอำเภอสนม แขวงทางหลวงชนบท  เทศบาลตำบลแคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต.แคน โรงเรียนบ้านนายม และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลแคน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลแคน

ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแคน และร่วมพัฒนาหนองเหล็ก และบ่อทิ้งขยะบ้านหนองเหล็ก  หมู่ที่ 12 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ให้ดูสวยงาม

ข่าวสนมนิวส์

About The Author