วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล ป.ธ.9,พธ.ด.) เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล ป.ธ.9,พธ.ด.) เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 ก.ค.62 สุรินทร์ จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชาคณะชั้นราช ถวายแด่พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล ป.ธ.9,พธ.ด.)  โดยมีขบวนแห่ต้อนรับจาก หน้าสถานีรถไฟสุรินทร์ โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการพุทธศาสนิกชน พ่อค้าประชาชน ร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยมีทั้งนางรำที่สวยสดงดงาม พร้อมช้างพลายนำขบวนแห่ ซึ่งได้เคลื่อนขบวนจากหน้าสถานีรถไฟสุรินทร์ไปยัง วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงสมณคุณ และได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง เป็นพระราชวิมลโมลี  โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดศาลาลอยพระอารามหลวง จัดพิธีต้อนรับฯ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส) และพระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธาน (ฝ่ายสงฆ์) และกล่าวสัมโมทนียกถา

ขอบคุณภาพ พระครูธีรปุญญาธร / สามเณร วงศธร ยอดทอง

About The Author