วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ชาวเมืองสุรินทร์เตรียมเฮ กปภ.สาขาสุรินทร์ ผันน้ำจากบ่อหินเขาสวาย ถึงห้วยเสนงแล้ว พร้อมผลิตน้ำประปา

ชาวเมืองสุรินทร์เตรียมเฮ กปภ.สาขาสุรินทร์ ผันน้ำจากบ่อหินเขาสวาย ถึงห้วยเสนงแล้ว พร้อมผลิตน้ำประปา

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ออกรายงานสถานการณ์น้ำ ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่า น้ำที่ผันมาจากบ่อหินเขาสวาย จะเดินทางมาถึงห้วยเสนงประมาณกลางเดือนนั้น ซึ่งทางกปภ.สาขาสุรินทร์ ได้รายงานว่า ขณะนี้น้ำเดินทางถึงห้วยเสนงแล้วและยังต้องใช้เวลาที่น้ำจะเดินทางมาถึงหัวสูบน้ำ ซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของห้วยเสนงระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ดังนั้นเมื่อน้ำถึงห้วยเสนงแล้ว ก็จะยังต้องรอเวลาให้น้ำอยู่ในระดับที่มากพอ จึงจะทำการสูบเข้าสู่ระบบผลิต โดยคาดการณ์ว่าประมาณสัปดาห์หน้าปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้จะมีมากขึ้น

อย่างไรก็ตามทาง กปภ.สาขาสุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า การผันน้ำในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจคาดคิดระหว่างการทำงานในแต่ละวันด้วย เบื้องต้นนั้นทาง กปภ.สาขาสุรินทร์ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบเพียงเท่านี้ หากมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ข้อมูลจาก กปภ.สาขาสุรินทร์ ข่าวสนมนิวส์

About The Author