วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ยื่นหนังสือ เรื่องสัมปทานทางด่วนรถไฟฟ้า พืชผลราคาเกษตรตกต่ำ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง ให้ประชาชนพ้นจากความยากจน (มีคลิป)

13 ส.ค. 2019
460

ยื่นหนังสือ เรื่องสัมปทานทางด่วนรถไฟฟ้า พืชผลราคาเกษตรตกต่ำ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง ให้ประชาชนพ้นจากความยากจน

https://www.youtube.com/watch?v=0t4GwHmxy_I

วันนี้ 13 ส.ค.62 เวลา 14.00 น. นายพลภาขุน  เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติได้เข้ายื่นหนังสือยังประธานรัฐสภาเรื่อง ขอเรียกร้องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ โดยท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้ออกมารับหนังสือที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภาใหม่

เพื่อเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาใช้อำนาจแนะนำ นำเสนอ  เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้สิทธิ์ตัวแทนของประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญและกระทบต่อประชาชนและชุมชน โดยได้ยกประเด็นเรื่องสัมปทานทางด่วนรถไฟฟ้าพืชผลราคาเกษตรตกต่ำ ตลอดจนการพิจารณาโครงการที่เริ่มต้นในยุค คสช ที่เป็นโครงการที่สร้างหายนะต่อชาติ เช่น

โครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการ ppp ทางมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช โครงการสร้างสนามบินในต่างจังหวัด โดยเห็นว่าเป็นโครงการซึ่งขัดต่อระเบียบวินัยการเงินการคลัง และเรื่องราคาน้ำมันที่ขายให้กับประชาชนไทยที่มีราคาแพงมากในขณะที่ประชาชนไทยยากจนไม่มีอาชีพขาดรายได้เพราะแม่ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน

ที่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้พิจารณาตามต้นทุนที่แท้จริงและการให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิ์และส่วนร่วมในการจัดการได้รับประโยชน์ จึงบันทึกไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าว สนมนิวส์About The Author