วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์-รมช.เกษตร จี้การทำงานทุกภาคส่วน ต้องร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องทุกๆชุมชน

สุรินทร์-รมช.เกษตร จี้การทำงานทุกภาคส่วน ต้องร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องทุกๆชุมชน

https://youtu.be/FafHFaoGbkQ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.สุรินทร์ เปิดเผย จะต้องแก้ปัญหา ภัยแล้งให้พี่น้องทุกๆชุมชน ปัญหาเรื่องน้ำขุ่น น้ำมีตะกอน และปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และจี้การทำงานทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ (14 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์  รายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.สุรินทร์

โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่หนุนแก้ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดันแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอำปึล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในระยะยาว ขณะที่จังหวัดสุรินทร์ได้พยายามเร่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคในเขตเมือง

ซึ่ง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะต้องแก้ปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนทุกๆชุมชน ปัญหาเรื่องน้ำขุ่น น้ำมีตะกอน และปริมาณน้ำไม่เพียงพอ พร้อมทั้งจี้เรื่องการทำงานทุกภาคส่วนต้องทำงานประสานกันให้เข้ากันทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ประชาชนในเขตเมืองสุรินทร์ ยังคงประสบปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ได้ขอความร่วมมือประชาชนได้จัดเตรียมถังหรือภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้ในบ้านเรือน หากไม่มีน้ำใช้ขอให้แจ้งกับผู้นำชุมชน,  อบต.ในพื้นที่, เทศบาลเมืองสุรินทร์, อบจ.สุรินทร์

และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้ระดมรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนจำนวนกว่า 200 คน เพื่อนำน้ำออกไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้นแล้ว

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author