สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เตรียมยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ยกเว้นเก็บค่าน้ำประปาขาดคุณภาพและค่าน้ำสูงเกินจริง

You may also like...