มีผู้นำดี ชาวบ้านพึ่งพาได้ ร่วมแรงร่วมใจสามัคคี แบบอย่างชุมชนที่ดีน่ายกย่อง

You may also like...