ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรม การประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน มีเงื่อนงำ (มีคลิป)

You may also like...