วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เช็คก่อนเดินทางภาคอีสาน 9 จังหวัด ถนนผ่านไม่ได้หลายแห่ง

เมื่อวันที่ 2 ก.ย..62 กรมทางหลวงได้ออกมาประกาศ รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 2 กันยายน 2562 พบน้ำท่วม 9จังหวัด จำนวน 13 สายทาง 20 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 โทรฟรี 24 ชม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง ช่วยเหลือประชาชน

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร, พิษณุโลก, น่าน, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, บึงกาฬ และอุบลราชธานี จำนวน 13 สายทาง (20 แห่ง) ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
จังหวัดน่าน
– ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว – ปางหก พื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง ช่วงกม.ที่ 459 น้ำกัดเซาะทางเบี่ยงขาดช่วงงานโครงการก่อสร้าง ใช้ทางเลี่ยงเส้นหมู่บ้านเวียงสองแทนได้

จังหวัดมุกดาหาร
– ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน – บุ่งเขียว พื้นที่อำเภอเขมราฐ ช่วงกม.ที่59 ตอม่อสะพานทรุดตัวอยู่ระหว่างดาเนินการทอดสะพานแบลี่ย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 2 ก.ย. 62 ใช้เส้นทาง ทล. 12 ไป อ.หนองสูงเลี้ยวขวาแยกบ้านเป้า กม.25 และเข้าทางหลวงชนบท 4021

จังหวัดยโสธร
– ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูมิ- ยโสธร พื้นที่อำเภอเสภูมิ ช่วงกม.ที่153 – 154 ระดับน้าสูง 65 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทางเลี่ยงทล.23 เลี้ยวขวาสามแยก ทช.รอ.2027 ถึง อ.อาจ สามารถเลี้ยวซ้ายทล.2043 เลี้ยวซ้ายแยกโนนชัยศรีเข้า ทล.202 เพื่อไป จ.ยโสธร
– ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร – สะพานคลองลาเซ พื้นที่อำเภอป่าติ้ว ช่วงกม.ที่ 298 – 299 ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยงที่ 1 จาก จ.ยโสธรเข้า ทล.2169 ไป อ.เลิงนกทา เลี้ยวขวาเข้าทล.212 มุ่งหน้า จ.อำนาจเจริญ เส้นทางเลี่ยงที่ 2 จาก จ.ยโสธร ทล.23 ไป อ.เขื่องใน เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2383 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานี
– ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล พื้นที่อำเภอตระการพืชผล ช่วงกม.ที่31 คอสะพานโดนน้ำกัดเซาะไม่สามารถผ่านได้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสะพานเบลี่ย์ จาก อ.ตระพืชผล ใช้ทางเลี่ยง ทล.2134 ถนนตระการ – ศรีเมืองใหม่ เลี้ยวขวาทางไปตาลสุม อบ.4008 แล้วเลี้ยวขวาถนนอุบล –ตาลสุม อบ.4005 เพื่อไป จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง

About The Author