นายอำเภอขาลุย! ลงพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด สั่งเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด่วน

You may also like...