วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ยื่นหนังสือ วินิจฉัยคณะรัฐมนตรี

24 ก.ย. 2019
904

นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ยื่นหนังสือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยคณะรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหมวด 5 การถวายสัตย์ต่อองค์พระประมุข

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารบี ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.ป ผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 22(3) 32 33 34 35 ฯลฯ

โดยร้องขอ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีมติวินิจฉัยเสนอเรื่องยังคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหมวด 5 มาตรา 53 เนื่องด้วยการถวายสัตย์ต่อองค์พระประมุขมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด แล้วจะมีผลร้ายแรงตามมามากมายหากไม่แก้ไขให้ถูกต้อง

โดยคณะราษฎรไทยแห่งชาติเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นการไม่แยแสต่ออำนาจของปวงชนชาวไทย ไม่แยแสต่อความรู้สึกของประชาชนไทย เป็นการกระทำที่อุกอาจ เข้าข่าย เสมือน ครม.และนายกรัฐมนตรีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ จึงบันทึกให้ทราบโดยทั่วกัน

About The Author