วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

แห่ปราสาทผึ้ง จุดโคมไฟ ลอยประทีป สืบสานประเพณีแบบโบราณ (มีคลิป)

13 ต.ค. 2019
600

แห่ปราสาทผึ้ง จุดโคมไฟ ลอยประทีป สืบสานประเพณีแบบโบราณอายุกว่า 100 ปี สร้างความสามัคคีของชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 ภายในวัดบ้านนายม ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ ชาวบ้านหลายชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันประกอบพิธี แห่ปราสาทผึ้ง สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีออกพรรษา โดยชาวอีสานในบางท้องถิ่นที่เชื่อกันว่า การทำต้นผึ้ง ดอกผึ้ง เพื่อเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

การจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อว่า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ เป็นธรรมเนียมปฎิบัติกันมา ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจุดประทีป และลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความสว่างไสว ทำลายความมืดมิดในยามราตรี ดุจดังพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สามารถขจัดความมืด ความไม่รู้ และอวิชชา ให้หมดไปจากใจของชาวโลก เหลือไว้แต่ใจที่สว่างไสวกับร้อยยิ้มอันปิติ

ส่วนต้นผึ้งนั้น ทำจากวัสดุไม้อื่นๆ ตัดให้ยาวพอสมควร ทำเป็นรูปทรงไทยเป็นปราสาทผึ้ง ภายในจะใส่ข้าวสารของหวานแบบโบราณ คือขนมต้ม หรือข้าวต้มมัดแบบโบราณ และประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นาๆพันธุ์

ได้ประกอบพิธีแห่ปราสาทผึ้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี

กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีนี้ เป็นวัฒนธรรม และประเพณี ถูกจัดขึ้นมาเพื่ออะไร ความรักความผูกในครอบครัว ชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคี ในชุมชนนั้นๆ

https://youtu.be/MmnEQ8Lopkc

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author