วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

มทบ.25 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ จัดงานเชิดชูเกียรติทหารกล้า สดุดีวีรกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561

มทบ.25 ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ จัดงานเชิดชูเกียรติทหารกล้า สดุดีวีรกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561

วันนี้ ( 3 ก.พ.61) เวลา 08.45น. มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีดวงวิญญาณทหารกล้า เชิดชูเกียรติวีรกรรมของเหล่าทหารผู้เสียสละชีวิตในทุกสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน ภายใต้ชื่องาน “ครบรอบ 70 ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 25 ให้เกียรติเป็นประธานพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรส่วนราชการ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนสถานศึกษา ชมรมสมาคมต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งครอบครัวทหารผ่านศึก และเหล่าบรรดาข้าราชการทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอย่างพร้อมเพรียง

>

เนื่องด้วยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันทหารผ่านศึก” หน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของเหล่าทหารผู้ที่เสียสละชีวิตในสมรภูมิรบ และทำพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเพื่อร่วมรำลึกนึกถึงวีรกรรม คุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้คงอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้

โดยในพิธีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึกที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าบรรดาทหารผ่านศึกทุกนายที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมทั้งให้เหล่าทหารได้มีกำลังใจและทัศนคติที่ดี สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวคำสดุดีวีรกรรมของเหล่าทหารผ่านศึก อ่านคำปราศรัยของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก
จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าทหารผู้ล่วงลับ ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เสร็จแล้วกระทำพิธีสวนสนามและพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกทุกกรณีสงคราม ณ ลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิ และในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ประธานพิธี ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ทหารผ่านศึกผู้เสียสละประจำปี 2561 ของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 นาย

กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

#ข่าวสนมนิวส์ สุรินทร์ รายงาน

About The Author