วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เติมเต็มให้น้องๆ ปรับปรุงอาคารโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม (มีคลิป)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้บริหาร E4E ปรับปรุงอาคารโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมด้วยอายุโรงเรียนมากกว่า 60 ปี

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ.โพธิ์ ต. บ้านจารย์ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ เนื่องจากทราบมาว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนที่เก่าและชำรุดทรุดโทรม เพราะโรงเรียนสร้างมานานมีอายุมากดว่า60ปีแล้ว

โรงเรียนบ้านโพธิ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาด้วยอายุโรงเรียนมากกว่า60ปี ทำให้อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมไม้พื้นห้องเรียนผุพังเป็นรูขนาดใหญ่ หลายครั้งที่เด็กนักเรียนเผลอเล่นจนขาตกในรูไม้ผุได้รับบาดเจ็บ

นอกจากนั้น ทั้งหน้าต่าง ไม้ผนังก็ผุหลังคาก็เก่าเวลาฝนตกก็รั่วและสาดเข้าห้องเรียน จึงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนจากมูลนิธิศุภนิมิตรและกลุ่มE4E นายสมชัย ฟองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เล่า

ทางด้านนายวีระขัย มุขะกังผู้จัดการกลุ่มโปรแกรมที่19(AP19จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์)มูลนิธศุภนิมิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เพื่อสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมสำหรับการศึกษาเล่าเรียน มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร E4E

ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจนานาชาติที่ได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่เด็กๆในชุมชนยากไร้ ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกปี ปัจจุบัน คุณมาติน นูชเทิร์น และคุณฟูทาบะ อิชิ เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ ทั้งเปลี่ยนพื้นไม้ในห้องเรียนให้มีความแข็งแรง หน้าต่าง ฝ้าเพดานและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ฝนตกจะได้ไม่รั่วไม่สาดเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อให้โรงเรียนเกิดความพร้อมในการเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน

https://youtu.be/IeZDpkm9y70

ภาพ/ข่าว นาลิวัน ราศรี /เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author