ไฟไหม้โรงสีข้าววอดทั้งหลัง หวิดลุกลามบ้านใกล้เคียง คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร (มีคลิป)

You may also like...