วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ยืมไปไม่ตาย 7 วันอันตราย ด่านชุมชนเข้มแข็ง ยืมหมวกกันน็อก (มีคลิป)

สุรินทร์-ยืมไปไม่ตาย 7 วันอันตราย ด่านชุมชนเข้มแข็ง มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ (2 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายของ ศปถ.อำเภอสนม โดย นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม และพ.ต.อ.สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล ผกก.สภ.สนม จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน กวดขันการดูแลความรักษาปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันอันตราย โดยเน้นเรื่อง เมาไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตำบลโพนโก และตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจสอบการตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ 7 วันอันตราย ในแต่ละด่านนั้นยังคงมีการตั้งด่านปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ ซึ่งนายบุญยิ่ง บุญบำรุง กำนันตำบลโพนโก และนายบุญจบ จันทร์ล้ำ กำนันตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับแกนนำชุมชน และ ชรบ. อพปร.รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.

ได้จัดหาหมวกกันน็อกมาไว้บริการประชาชนคนในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียง หากประชาชนที่ขับขี่ผ่านด่านชุมชน ไม่มีหมวกกันน็อก ก็จะให้ยืมใส่เพื่อขับขี่ออกนอกหมู่บ้าน พร้อมแนะนำให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อเป็นการลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ซึ่งการยืมหมวกกันน็อกนั้นจะเขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียนรถ และวันเวลาที่ยืมลงในสมุดบันทึก เมื่อนำมาส่งคืนก็จะทำเครื่องหมายส่ง ซึ่งหากชาวบ้านที่เคยผ่านมาในจุดด่านนี้แล้ว ครั้งต่อไปจะผ่านด่านนี้ ก็จะใส่หมวกกันน็อกมาด้วยทุกครั้ง

ในการจัดหาหมวกกันน็อกมาไว้บริการให้ยืมใส่นี้ ส่วนใหญ่ได้ผลการตอบรับดีมาก และชาวบ้านประชาชนให้ความร่วมมือดีมาซึ่งบางรายเวลาจะเข้าในตัวอำเภอสนมนั้น ไม่มีหมวกกันน็อก ผ่านเส้นทางถึงด่านชุมชน ก็จะแวะยืมหมวกกันน็อกใส่โดยไม่ต้องให้เรียกหรือโบก

นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม กล่าวว่า ทางอำเภอนั้นให้ความสำคัญของหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค ในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถ จยย. สำคัญในการขับขี่คือการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสนมนั้นได้มีกิจกรรมให้มีหมวกนิรภัยให้ชาวบ้านได้ยืมเวลาขับขี่ในเทศกาลปีและและเทศสงกรานต์ ในอำเภอสนมนั้นมีอยู่ 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ก็จะมีจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองในพื้นที่ทุกหมู่บ้านและได้จัดให้มีการยืมหมวกนิรภัยทุกหมู่บ้าน

ทางด้าน พ.ต.อ.สมนึก สุภัคไพบูลย์ ผกก.สภ.สนม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค3 และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้มีนโบบายให้เข้มงวดกวดขันในการดำเนินการมาตรการ 10 ข้อหลัก ที่ผ่านมานั้นทางโรงพักได้มีการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีบ้างที่ประชาชนยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ ทางเราก็จะมีมาตรการต่อไป

โดยให้ประชาชนมีการสวมหมวกนิรภัย และรณรงค์อย่างจริงจังในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุจะเกิดอยู่ 2 สาเหตุหลักนั้นก็คือ เมาแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย อยากให้ผู้ปกครองตักเตือนบุตรหลานคนในครอบครัวให้สวมหมวกนิรภัยในการเดินทางทุกครั้ง และเน้นเกี่ยวกับเรื่องเมาไมขับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

https://youtu.be/kr7lR9aQ65c

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author