วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ 6ข้อ ชื่นชม จนท.ตำรวจ

ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ 6ข้อ และชื่นชม จนท.ตำรวจ ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชนชน

วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.50 น.  พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.สนม พบ พ.ต.อ.สมนึก สุภัคไพบูลย์ผล ผกก.สภ.สนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.สนม ได้ชี้แจงข้อราชการ และ กำชับการปฏิบัติหน้าที่

โดย พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้กล่าว 6 ข้อที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ ให้ปฏิบัติตามตัวชี้วัด ของ ตร.และ ภ.3 โดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตร.และ ภ.3 โดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามนโยบายในการยกระดับ การให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ กวดขัน ป้องกันปราบปราม และ จับกุมยาเสพติดอย่างจริงจัง ในทุกมิติ กำชับดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 อย่างใกล้ชิด

ให้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา โดยให้ปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ การฝึกประจำสัปดาห์ ให้ใช้แบบฝึกพระราชทานเป็นต้นแบบ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร.ที่ 234/2558 เรื่อง การพิจารณา ตร.ที่บกพร่องใน การป้องกันปราบปรามอบายมุข อย่างจริงจัง ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถาน บริการ หรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อย่างจริงจัง

และ พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้ตรวจเยี่ยมอาคาร พร้อมทั้งกำชับเรื่องการให้บริการประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์ และเดินดูบริบทโดยรอบ พบอาคารหลังเก่าของโรงพัก โดยกล่าวว่า หากปรับปรุงบูรณะแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น

เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเนื้อที่ด้านข้างโรงพัก จัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด ไว้ให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ทาน จากนั้น พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ สภ.หนองจอก ต่อไป

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์

About The Author