วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

จัดงบประมาณ ช่วยเหลือครอบครัวยากจน สร้างบ้านที่อยู่อาศัย

สุรินทร์-จัดงบประมาณ ช่วยเหลือครอบครัวยากจน จัดสร้างบ้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท การก่อสร้างบ้านให้ราษฎรครัวเรือนยากจน นางลำใย ซาเหลา ณ บ้านอุดม ม.5 ต.ชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย ปลัดอำเภอจอมพระ นายก อบต.ชุมแสง กำนัน ผญบ ผช. แพทย์ฯ สารวัตรฯ ต.ชุมแสง ผอ.ร.ร.และคณะครู ร.ร. บ้านผางอุดมสมบูรณ์ เกษตรประจำตำบลชุมแสงคณะ อสม.บ้านอุดม ม.5 ต.ชุมแสง และราษฎร ม.5 บ้านอุดม ตำบลชุมแสง จำนวน 54 คน

โดยการสร้างบ้านดังกล่าวได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากงบของอำเภอ จำนวน 53,000 บาท จัดซื้อวัสดุให้ในการก่อสร้าง และมีผู้ร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติมอีก จำนวน 12,000 บาท จากนายก อบต.ชุมแสง ชมรมกำนัน ผญบฯ ต.ชุมแสง คณะครู ร.ร.บ้านผางอุดมสมบูรณ์และราษฎรบ้านอุดม ต.ชุมแสง และมีช่างที่มีจิตอาสาไม่รับเงินค่าแรงร่วมในการทำการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างบ้านดังกล่าว

สืบเนื่องจากนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและจิตอาสา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว สมชาน หาสุข รายงาน

About The Author

เรื่องที่เกี่ยวข้อง