ชาวบ้านร้องลั่นหมู่บ้านการไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าปล่อยมาเกิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมู่บ้าน

You may also like...