วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รองเลขาฯพท.คนใหม่ คุณากร ปรีชาชนะชัย “เจียง” ส.ส.สุรินทร์ เขต 3

รองเลขาฯพท.คนใหม่ คุณากร ปรีชาชนะชัย “เจียง” ส.ส.สุรินทร์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย 1 ใน 24 คน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

รองเลขาฯ พท.คนใหม่ – “เจียง” คุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย 1 ใน 24 คน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคที่มีทั้งหมด 5 คน โดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ยังคงเลือกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคอีกครั้ง

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย เกิดวันที่ 9 พ.ย. 2524 อายุ 39 ปี บุตร นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย อดีต ส.ว.สุรินทร์ กับ นางดวงใจ ปรีชาชนะชัย เป็นชาวอำเภอท่าตูม จบ ร.ร. สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ได้เข้าสู่วงการเมืองต่อจากผู้เป็นพ่อ เริ่มลงสมัคร ส.ส.สุรินทร์ ครั้งแรกปี 2554 ในนามเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียงชนะคู่แข่ง คือ “นายสุริยะ ร่วมพัฒนา” พรรคภูมิใจไทย อดีต ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิม ปี 2562 ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ถือว่าเป็น ส.ส.รุ่นใหม่ที่มีบทบาทในสภา โดยช่วงอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท วิจารณ์รัฐบาลจัดทำงบฯ ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้คน และยังสามารถดึงงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นหลายๆโครงการ

และขอแสดงความยินดี กับ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.3 สุรินทร์ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในการทำหน้าที่ “รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย” รองเลขาธิการพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่

ข่าวสนมนิวส์ / สมศักดิ์ ตระกูลสุข รายงาน

About The Author