วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยสู่เวทีนักเตะระดับโลก

สร้างฝันเด็กไทย แจกลูกฟุตบอลแก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยสู่เวทีนักเตะระดับโลก

วันที่ 14 เมษายน 61 เมื่อเวลา 09.00 น. นาย ประวิทย์ ทองนรินทร์ (แก๊งขี้เสิน) บริษัท เซนาริโอ ค๊อปแล่ม แห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทน นำอุปกรณ์กีฬา จากกรุงเทพฯ  มาทำการมอบให้โรงเรียนอุปกรณ์กีฬาประเภทเป็นลูกฟุตบอลจำนวน 75 ลูก มอบให้แต่ละโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 15 ลูกให้แต่ละโรงเรียนในตำบลหนองสนิท จำนวน 5 โรงเรียน ใน ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

ได้แก่ โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 2.โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3.โรงเรียนหนองสนิท 4.โรงเรียนหนองกับ 5.โรงเรียนบ้านสำโรง
โดย นาย ประวิทย์ ทองนรินทร์ (แก๊งขี้เสิน) ชายยาแก๊ง บริษัท เซนาริโอ ค๊อปแล่ม ได้เป็นคนจัดหาอุปกรณ์กีฬาจากกรุงเทพพร้อมทีมงานกรุงเทพ. มาที่ ตำบลบ้านเกิด โดย ติดต่อมายัง นาย พิชิต ผลคำ กู้ชีพตำบลหนองสนิท (หนองสนิท706).

และ น.ส. พรพิมล หอมหวน อาสาสมัครกู้ชีพหนองสนิท(หนองสนิท (715) ได้มอบ อุปกรณ์นี้ให้ นาย พิชิต ผลคำ พร้อม ทีมกู้ชีพหนองสนิทเป็นตัวแทน ไป มอบในแต่ละโรงเรียนในตำบลจำนวน 5 โรงเรียน โดยมีแต่แทนตัวละโรงเรียนมีน้องๆ นักเรียนคุณครูมารับมอบในครั้งนี

1. โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว รับ มอบโดย คุณครู เสงี่ยม โสดา พร้อมนักเรียน จำนวน 15. ลูก

About The Author