วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนร่วมประกวดบทความ แผงโซลาร์เซลล์ รางวัลมูลค่าร่วมแสนบาท

Energy Idol กับ Idea, I do
(กทพ. ร่วมกับ Energy Idol ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ งานเขียน ใน หัวข้อ Energy Idol กับ Idea, I do ชิงรางวัล โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการเผยแพร่ทาง Facebook Energy Idol

ลักษณะผลงาน
งานเขียนทุกประเภทตามความถนัด มีเรื่องราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ คนหรือชุมชนต้นแบบด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากขยะที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคุณที่อยากจะไปทำอะไร หรืออยากให้คนไทยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในด้านนี้ โดยให้คุณเลือกต้นแบบจากการชมคลิปวิดีโอ ที่มีการนำเสนอ ใน เฟสบุ๊กแฟนเพจ Energy Idol แล้วนำแรงบันดาลใจที่ได้จากการชมมาถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากต้นแบบนั้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ

กติกาการประกวด
• ใช้ตัวอักษร Angsana new โดยหัวข้อบทความขนาด 18 pt และเนื้อหาขนาด 16 pt
• ความยาวของบทความ ไม่น้อยกว่า 25 บรรทัดและไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

• โดยส่งบทความเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word) ทาง Inbox Facebook Energy Idol ( โดย ระบุ ชื่อ ที่อยู่จริง )
• หากผลงานผ่านการตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้ว ทางเพจ Energy Idol จะจัดส่งของรางวัลและเกียรติบัตรไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้

เกณฑ์การตัดสิน
ให้อิสระอย่างสร้างสรรในรูปแบบและวิธีการเขียน แต่ต้องเขียนเรื่องได้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษาสะกดคำถูกต้อง เชื่อมโยงภาษาได้ดี สื่อความหมายได้ดี

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลที่ 1 แผงโซลาร์เซลล์ ( Solar Rooftop ) ขนาด 3.75 KW
รางวัลที่สอง เงินรางวัล มูลค่า ห้าพันบาท
รางวัลที่สาม เงินรางวัล มูลค่า สองพันบาท
ประกาศผู้ชนะการประกวด
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเพจ Energy Idol
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ( ในวันและเวลาราชการ ) คุณอี๊ด 081-8257141 ส่งข้อความอินบ๊อกซ์ มาได้ที่เพจ Energy idol

About The Author