Category: อุบัติเหตุ

เกือบไหม้โกดัง โชคดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสกัดไว้ได้ทัน เผาตอซังข้าวหน้าแล้งระวังไฟลามทุ่ง ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

เกือบไหม้โกดัง โชคดีเจ้าหน้าที่ดับ...