วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สุรินทร์-ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บ กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพสัลร่วมกันรณรงค์ (มีคลิป)

สุรินทร์-ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 6 1 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ มีเด็กไข้เลือดออกอยู่บ้านเลขที่ 193 หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าของบ้านชื่อ นางสาวสุภาพรสาแก้ว อายุ 33 ปี ลูกสาวเป็นไข้มาประมาณ 4-5 วัน จึงพาไปที่โรงบาลท่าตูม หลังจากนั้นหมอตรวจพบว่า เด็กคนนี้ เป็นไข้เลือดออก จากการติดเชื้อจากยุงลาย

จึงแจ้ง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน รองประธานตำบลหนองสนิท เพื่อรับทราบ จากนั้น อบต.หนองสนิทจึงให้งานป้องกันและบรรเทาสารภัย กู้ชีพตำบลหนองสนิท ไปดำเนินการ พ่นหมอกควันยุงลาย ที่บ้านเลขที่ 193 หมู่ 9 บ้านหนองสนิท ซึ่งเป็นบ้านเด็กไข้เลือดออก พร้อมกับพ่นหมอกควัน โดยรัศมี 100 เมตรนับจากบ้านดังกล่าว ที่เป็นไข้เลือดออก พร้อมทั้งชาวบ้านหนองสนิท ยังได้มีการพัฒนาชุมชนตามถนนหนทาง นำโดยผู้ใหญ่บ้าน หนองสนิท  ผู้ช่วย สอบต.อสม.และชาวบ้านหนองสนิท  ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

พร้อมทั้งนี้ในชุมชนตำบลหนองสนิท ยังได้มีการ นำทีมโดย พี่สมเกีตรติ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองสนิท แกนนำกลุ่มเยาวชนจิตอาสาพลัสตำบลหนองสนิท น้องปลา และทีมงานเยาวชนพสัล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สอบต. แกนนำ ชาวบ้านสำโรง ม.3 ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ เยาวชนจิตอาสา บ.สำโรงน้อย ม. 7 รณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเยาวชนจิตอาสาพสัลตำบลหนองสนิทนำทีมโดย หน.สมเกียรติ  สาระ  หน.สำนักปลัด อบต.หนองสนิท

ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพสัล ตำบลหนองสนิท ได้นำเยาวชนร่วมกับชาวบ้านผู้นำ อสม.  แกนนำเยาวชน ชาวบ้าน บ้านสำโรงหมู่3 ร่วมกันรณรงค์พัฒนาหมู่บ้าน ตรวจลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะ ที่อาจจะก่อให้เกิดยุงลาย  พร้อมทุกนี้ในอีกหมู่ บ้านขวาว  ต.หนองสนิท อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย สอบต.  อสม.แกนนำเยาวชนจิตอาสาพลัส ผู้นำ อสม.  แกนนำเยาวชน ชาวบ้าน บ้านสำโรงหมู่5 บ้านขวาว

/>

ร่วมกันรณรงค์พัฒนาหมู่บ้าน ตรวจลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะ เพื่อป้องกันยุงลายซุกซ้อนอยู่ พร้อมเยาวชนร่วมพัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน บ้านหนองสนิท  บ้านขวาว  บ้านสำโรง ม.3 ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ ม.4บ้านโนนงิ้วร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก/มือ เท้า ปาก /โรคพิษสุนัขบ้า มีผู้นำ อสม. จิตอาสา นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ผู้สืบข่าว ได้สอบถามไปยังพี่สมเกียรติหัวหน้าสำนักงานปลัด ตำบลหนองสนิท ได้เล่าว่า การที่ได้นำเยาวชนจิตอาสาพสัล มารวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เยาวชน ในตำบลของเรา สร้างคุณงามความดีความเป็นประโยชน์ ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้ สานสัมพันธไมตรี กลับทางด้าน แกนนำผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าสมเกียรติ หัวนาคงานปลัด ตำบลหนองสนิท ก็ได้ขอบพระคุณ ทุกๆคนที่ได้ร่วมมือกันวันนี้ งานจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ดี นี่แหละคือความสามัคคีของชุมชน

https://youtu.be/xs2_HTa08dg

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

เรียบเรียง กองบรรณาธิการข่าวสุรินทร์นิวส์

About The Author