สุรินทร์-ผวาเชื้อไข้เลือดออก หลังพบคนมีเชื้อไข้เลือดออก เร่งพ่นหมอกควันป้องกัน

You may also like...