วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระ

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระ ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนและปลูกต้นยางนา

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.61 เวลา 09.00. น. นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานเปิดกรวย นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระ มีจิตอาสาและครู/นักเรียน/ประชาขน จำนวน 200 กว่าคน

โดยทำความสะอาดรอบบริเวณ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม และปลูกต้นไม้ต้นยางนาจำนวน 200 ต้น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561เพื่อถวายแด่องค์ราชินี

ภาพ/ข่าว สมชาญ หาสุข

ข่าวสนมนิวส์

About The Author