วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โหดมันส์ฮา..!! กิจกรรมรับน้อง เด็ดสะระตี่ รุ่นพี่มีแต่ให้ แบบสะใจเมือกๆ

โหดมันส์ฮา..!! กิจกรรมรับน้อง เด็ดสะระตี่ รุ่นพี่มีแต่ให้ แบบสะใจเมือกๆ ของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 สนมวิทยาคาร

วันนี้ 16 ส.ค.61 ที่โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ได้จัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้คุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ฮาแบบเละๆ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพราะหน้าตาเต็มไปด้วยโคลนตม

รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรวมถึงนักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการประพฤติตัว ไม่เหมาะสมของรุ่นพี่ในการใช้อำนาจที่ไม่ถูก ทำให้มีการถกเถียงกันในสังคมไทย

สาเหตุเริ่มต้นของการรับน้อง เกิดจากที่นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียมตัวการเรียนและมารยาทต่างๆในสถานศึกษา การรับน้องเกิดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาใหม่ได้คุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ที่จะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคมได้ การรับน้องถือเป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์ในอดีตอย่างน้อยต่อรุ่นน้องให้ได้รู้จักรุ่นพี่ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น

ข่าวสนมนิวส์

About The Author